SEMINÁŘ HTK EXPERIENCE 2021

SEMINÁŘ MMA 2019

ZKOUŠKY 2020

CVIČTE S NÁMI!


 • Získejte sebedůvěru,
 • zlepšete svou fyzickou kondici a protáhněte tělo,
 • naučte se řešit konfliktní situace,
 • udělejte něco pro zlepšení svého zdraví a podpořte zdravý životní styl.


CO VÁS ČEKÁ ...


 • individuální přístup s přihlédnutím k věku, možnostem, schopnostem a omezením jedince,
 • zajímavá volnočasová aktivita pro všestranný duševní i fyzický rozvoj,
 • trénink pod vedením instruktorů se zkušenostmi z oblastí Obrany a Vnitra,
 • a přátelský kolektiv.

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

 • Členská základna ve věkovém rozmezí 6 - 50 let.


CHAN SHAOLIN SI KUNG-FU


 • Protahovací cvičení,
 • fyzická a silová cvičení,
 • gymnastická průprava,
 • koncentrace a postřeh,
 • jistota a uvědomění v mysli i v pohybu,
 • práce s energií vlastního těla,
 • cvičení pro zdraví,
 • a mnohem více.


SEBEOBRANA (DJU SU)


 • Znalost fyziologie lidského těla a její uplatnění v boji,
 • sebeobranné techniky bez omezení specifickým systémem,
 • boj proti jednotlivci i více útočníkům,
  boj se zbraní i beze zbraně,
 • sebeobrana pro reálné prostředí (ulice, uzavřené prostory apod.),
 • vztah sebeobrany a platných zákonných norem,
 • jediné pravidlo: ZÁCHRANA ŽIVOTA.