Kurz 2019 - SEMINÁŘ INTUITIVNÍ SEBEOBRANY S RENÉ KANIOKEM
2019

Kurz Třetí kurz obrany
2019

Kurz Druhá galerie
2019

CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU


Cvičte s námi


 • Získejte sebedůvěru,

 • zlepšete svou fyzickou kondici a protáhněte tělo,

 • naučte se řešit konfliktní situace,

 • udělejte něco pro zlepšení svého zdraví a podpořte zdravý životní styl.

... probuďte v sobě DRAKA!

Chan Shaolin Si Kung-fu


 • Protahovací cvičení,

 • fyzická a silová cvičení,

 • gymnastická průprava,

  koncentrace a postřeh,

 • jistota a uvědomění v mysli i v pohybu,

 • práce s energií vlastního těla,

 • cvičení pro zdraví,

a mnohem více.Co vás čeká ...


 • individuální přístup s přihlédnutím k věku, možnostem, schopnostem a omezením jedince,

 • zajímavá volnočasová aktivita pro všestranný duševní i fyzický rozvoj,

 • trénink pod vedením instruktorů se zkušenostmi z oblastí Obrany a Vnitra,

 • a přátelský kolektiv.


NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

Členská základna ve věkovém rozmezí 6 - 50 let,

PROSTĚ POJĎTE CVIČIT S NÁMI! :)


Sebeobrana a Dju su


 • Znalost fyziologie lidského těla a její uplatnění v boji,

 • sebeobranné techniky bez omezení specifickým systémem,

 • boj proti jednotlivci i více útočníkům,

 • boj se zbraní i beze zbraně,

 • sebeobrana pro reálné prostředí (ulice, uzavřené prostory apod.),

 • vztah sebeobrany a platných zákonných norem

  jediné pravidlo: ZÁCHRANA ŽIVOTA.
Partneři