Kurz Den Husovic 2021
2019

Kurz Třetí kurz obrany
2019

Kurz Druhá galerie
2019

PODPORUJÍ NÁS:


Městská část Brno-sever

OREL - Jednota Brno Husovice


ISS STAV TRADE, Brno
SPOLUPRACUJEME:

Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu, o. s.CVIČTE S NÁMI!


 • Získejte sebedůvěru,
 • zlepšete svou fyzickou kondici a protáhněte tělo,
 • naučte se řešit konfliktní situace,
 • udělejte něco pro zlepšení svého zdraví a podpořte zdravý životní styl.CO VÁS ČEKÁ ...


 • individuální přístup s přihlédnutím k věku, možnostem, schopnostem a omezením jedince,
 • zajímavá volnočasová aktivita pro všestranný duševní i fyzický rozvoj,
 • trénink pod vedením instruktorů se zkušenostmi z oblastí Obrany a Vnitra,
 • a přátelský kolektiv.

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

Členská základna ve věkovém rozmezí 6 - 50 let,

PROSTĚ POJĎTE CVIČIT S NÁMI! :)VÝCVIK CHAN SHAOLIN SI KUNG-FU


 • Protahovací cvičení,
 • fyzická a silová cvičení,
 • gymnastická průprava,
 • koncentrace a postřeh,
 • jistota a uvědomění v mysli i v pohybu,
 • práce s energií vlastního těla,
 • cvičení pro zdraví,

a mnohem více.VÝCVIK SEBEOBRANY A DJU SU


 • Znalost fyziologie lidského těla a její uplatnění v boji,
 • sebeobranné techniky bez omezení specifickým systémem,
 • boj proti jednotlivci i více útočníkům,
 • boj se zbraní i beze zbraně,
 • sebeobrana pro reálné prostředí (ulice, uzavřené prostory apod.),
 • vztah sebeobrany a platných zákonných norem
 • jediné pravidlo: ZÁCHRANA ŽIVOTA.