ŠKOLA

O ŠKOLE STANOVY KDO JE KDO INSIGNIE, KIMONA A BARVY FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & SJU SU KUNG-FU, o. s.

FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG-FU, z. s.

Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu (zkráceně Federace CSSi) je neziskovým občanským sdružením, které organizuje oddíly a zájmové skupiny se zaměřením na bojová umění. Vznik je datován na 30. června 2009 v Hodoňovicích na Frýdecko-Místecku, kdy přípravný výbor podepsal potřebné dokumenty včetně stanov, podle kterých se řídí každý oddíl s plným členstvím, které je pro všechny bezplatné.

Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu

Cíle a poslání Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu jsou následující:

  • Organizování volného času zejména členů sdružení, formou tréninků bojového umění a jinými sportovními činnostmi, jakož I pořádání sportovních soutěží a turnajů.
  • Vytváření optimálních sportovních podmínek pro členy sdružení, rovněž pak pro veřejnost.
  • Údržba a provoz zejména tělovýchovných zařízení.
  • V rámci realizace cílů sdružení spolupracovat s orgány státní správy, s orgány profesní a územní samosprávy a rovněž pak s fyzickými a právnickými osobami.
  • Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví, atd.

 


 

TOAN KOLEGIUM


V čele Federace CSSi je Toan-Kolegium, což je skupina mistrů - zkušebních komisařů. Za každý členský oddíl musí být v Toan-kolegiu aspoň jeden zástupce. V současné době má Toan-kolegium šest členů. Jako pomocný a poradní sbor funguje Skupina instruktorů jmenovaných Toan-kolegiem, ktečí jsou držiteli technických stupňů 2. Tjie (modrý pás) a 1. Tjie (hnědý pás).

 

René KANIOK / 5. Toan - oddíl Dragon Claw Baška

Tomáš ZAPLETAL / 5. Toan - oddíl Fire Dragon Skalice

Jan RAPČÁK / 3. Toan - oddíl Dragon Claw Baška

Ing. Lukáš NOVÁK, Ph.D. / 3. Toan - Škola Dragon Spirit

Milan DAVID / 2. Toan - oddíl Fire Dragon Skalice

JUDr. Radim KUBICA, MBA / 1. Toan - oddíl Dragon Claw Baška