ŠKOLA

O ŠKOLE STANOVY KDO JE KDO INSIGNIE, KIMONA A BARVY FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & SJU SU KUNG-FU, o. s.

ŠKOLA DRAGON SPIRIT

Oddíl DRAGON SPIRIT v Brně vznikl v srpnu 2015. Jeho zakládající členové Lukáš Novák a Tereza Nováková (roz. Matyasková) pocházejí původem z oddílu DRAGON CLAW Baška (okr. Frýdek-Místek), kde cvičili pod vedením Reného Kanioka. Důvodem k založení samostatného oddílu v Brně byly především studijní a pracovní povinnosti, které již nedovolovaly pravidelně a dostatečně často cvičit v mateřském oddíle v Bašce. Po dohodě s Toan-Kolegiem Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu tak vznikl nový oddíl, který se automaticky stal členem jmenované Federace.

Název oddílu DRAGON SPIRIT (v překladu "Duch Draka") byl zvolen díky přesné výstižnosti ve vztahu ke stylu bojového umění, které se zde cvičí. Cílem není pouze boj samotný, ale poznání sama sebe, umění vnímaní každého pohybu a celého okolí, objevení a pochopení Draka v sobě samém.

   Znak Školy DRAGON SPIRIT

Znak oddílu (obrázek nahoře) v sobě skrývá několik symbolů. Na první pohled je samozřejmá silueta Draka, který symbolizuje praktikovaný styl bojového umění. Jedná se o jediné mýtické stvoření v čínské mytologii a symbolizuje veškeré vlastnosti, které si člověk umí představit a přiřadit k bojovému umění, což činí styl variabilním. Tělo tohoto draka tvoří symbolické písmeno "S" jako "Spirit" (Duch), který je v názvu oddílu. Společně s tím však lze spatřit i tvarové rozdělení podle kola Taiji, které představuje spojení Yin a Yang. Tento znak symbolizuje harmonii a rovnováhu. Jde o častý symbol, který nalezneme u tradičních čínských bojových stylů. Samozřejmě vnímavá mysl zde může najít více symbolizujících prvků, než bylo původně zamýšleno. Vše záleží na individuálním vnímání a chápání souvislostí.

V závěru roce 2020 proběhla transformace oddílu na "Školu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu z. s." s přijetím stanov a vytvořením právního subjektu "spolek". Nové stanovy jasně definují strukturu školy a připravuje ji budoucí směřování a na případné rozšiřování.

Škola DRAGON SPIRIT je členem FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU. Jde o neziskové občanské sdružení, které sdružuje české oddíly bojových umění, má společné Toan-Kolegium. Škola ani Federace nevznikly za účelem zisku, ale za účelem podpory cvičení, koordinovaného postupu a udržování úrovně při zkouškách na technické stupně, organizování seminářů a jiných akcí.

Dragon Spirit navazuje na přímou linii, která vede až k zakladateli stylu G. D. Khanovi.Ganjuuryn Dschero
KHAN
(10. Toan)
Klaus
POESTGES
(10. Toan)
Pavel
TROŠÁK
(10. Toan)
René
KANIOK
(5. Toan)
Lukáš
NOVÁK
(3. Toan)