TRÉNINKY

KDY A KDE CVIČÍME KOLIK TO STOJÍ STAŽENÍ PŘIHLÁŠEK CO S SEBOU PRAVIDLA TRÉNINKU

Nedodržování popsaných pravidel mohou vést k vyloučení z oddílu!


PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO TRÉNINK

 • Cvičenec přichází na trénink v čistém oblečení a s vybavením, které splňuje požadavky pro cvičení.
 • Cvičenec ve svém vlastním zájmu hlásí svá zdravotní omezení na začátku tréninku instruktorovi.
 • Cvičenec nesmí být během tréninku pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy, aj.).
 • Cvičenec cvičí pouze a přesně to, co nařídí instruktor. V jiném případě může hrozit zranění nebo poškození vybavení.
 • Cvičenec svým chováním a jednáním předchází zranění sebe i ostatních cvičenců a poškození vybavení tělocvičny.
 • Cvičenec má povinnost neprodleně nahlásit instruktorovi vzniklé zranění (i drobné).
 • Cvičenec zná provozní řád tělocvičny, požární směrnice pro případ nebezpečí.
 • Absenci nutné omluvit, a to jakoukoliv cestou. Neomluvené a časté absence mohou vést k vyloučení z oddílu.


DESATERO ADEPTA WU-SHU

 • Žák musí poctivě přistupovat k tréninku.
 • Kung Fu je možno použít pouze v případe nejvyšší nouze jako sebeobranný prostředek, nebo k ochraně slabšího.
 • K učiteli nebo pokročilému žákovi se přistupuje zdvořile a s respektem.
 • Žák je poctivý a jeho chování je přátelské, a to nejen ve škole Kung Fu, ale i v osobním životě.
 • Žák nesmí Kung Fu šířit bez svolení mistra, a ne dříve, než mu to dovolí jeho schopnosti.
 • Žák nikdy nesmí dát příčinu k rozepři.
 • Žák by nemel kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy.
 • Sexuální touha a žárlivost nesmí být příčinou rozepře.
 • Žák nesmí připustit, aby se Kung Fu dostalo do nepovolaných rukou. Toto umění se má naopak předávat pouze tomu, kdo má jasné myšlení a ví, jak Kung Fu správně používat.
 • Žák se nikdy nesmí chovat samolibě, nesmí být chtivý po neúměrném množství technik.