Výcvik sebeobrany v oddílu DRAGON SPIRIT vychází z výcviku samotného stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu, kde právě složka stylu DJU SU je zaměřena na nácvik a provádění sebeobranných technik. Styl je vyučován aplikační formou, která sestává z nácviku elementárních technických prvků, jejich následné aplikaci na konkrétní situace, nakonec aplikované na konrétní individuální možnosti a dovednosti každého jednotlivce. Hlavní pozornost výcviku sebeobrany je zaměřena na obranu holýma rukama, ovšem nechybí také nácvik se zbraněmi nebo tréninky Semi-, Light- a Full-kontatních disciplín s vybavením (box. Rukavice, chrániče, box. Pytle apod.).

Dju Su je zaměřena na výcvik technik, které mají pomoci obstát při jakékoliv konfliktní situaci. Tyto situace jsou z převážné většiny nepředvídatelné, probíhají velmi rychle, s velkým psychickým i fyzickým vypětím a bez jakéhokoliv vzorce. Řešení takové situace je založeno nejen na nacvičených technikách, ale také na vlastní intuici a psychické schopnosti zareagovat a zvládnout stresovou situaci.

Výcvik systémové sebeobrany v DRAGON SPIRIT se snaží maximálně zohlednit individuální požadavky a schopnosti každého jedince, se zaměřením na fyzické a psychické předpoklady a schopnosti každého zvlášť. Součástí tréninků je nácvik jednotlivých prvků sebeobrany (úchopy, páčení, údery, kopy atd.), sebeobrana se zbraní i bez, obrana proti zbraním (s důrazem na „běžné“ situace ve veřejných zařízeních a na ulici), kondiční cvičení, cvičení u box. pytlů, zpevňovací a posilovací cvičení atp.

Vše je zaměřeno pro co nejkomplexnější přípravu jedince pro řešení konfliktní situace v jakémkoliv prostředí.

V případě zájmu nabízíme možnosti účastnit se soutěží formátu otevřených mistrovství Evropy a Světa v soutěžních kategoriích Semi-Contact, Light-Contact (Sanda, Čínský box), Self-Defence (Duo Systém), popř. jiných podle nabídky soutěží.