STYL

CHAN SHAOLIN SI KUNG-FU DJU SU A SEBEOBRANA Z HISTORIE KUNG-FU ZAKLADATEL STYLU PÁSY A JEJICH VÝZNAM

KDE SE VZALO NAŠE KUNG-FU?

Snahy člověka i společnosti o sebeobranu sahají do hluboké minulosti. Jedny ze základů moderních bojových umění vznikly v klášteru SHAOLIN. Tento klášter byl postaven v letech 420 - 534 n. l. na úpatí posvátné hory Sung-šan v dnešní provincii Che-nan, asi 800 km od Pekingu. V současné době je domovem pro 110 mnichů, kde 80 se věnuje meditaci a 30 se věnuje umění boje Wu-Shu.

Klášter Shaolin

Do kláštera Shaolin přišel v roce 527 n. l. indický buddhistický mnich BODHIDHARMA, který byl 28. patriarchou indického Buddhismu po samotném Buddhovi. Jeho cesta vedla z Indie, se zastávkou na čínském císařském dvoře, kde však nebyl spokojen. Bodhidharma se na 9 let uchýlil do  jeskyně, kde se věnoval meditacím. Aby mu při nich neztuhlo tělo, vytvořil sérii cviků, které se staly základem Wu-Shu a začal je vyučovat místní mnichy. Jeho zásadou bylo, že duch a tělo se musejí vyvíjet souběžně ve vzájemné harmonii. Během svého života zcela zreformoval místní klášterní život, je pokládán za duchovního otce Wu-Shu a Chanu (Zenu).

Díky bojovému umění Wu-Shu, které Bodhidharma naučil mnichy, si klášter Shaolin dokázal po dlouhá léta udržovat nezávislost. Ovšem pod vlivem útoků byl několikrát málem zničen, vyhořel a během kulturní revoluce v 60. letech 20. stol. bylo Wu-Shu zakázáno, protože bylo nastoleným režimem Mao 'c' Tunga považováno za přežitek. I přesto si však komunistické vedení nedovolilo klášter úplně zrušit a zavřít. 

V posleních asi 40 letech a se vzrůstem zájmu světa o tradiční bojová umění se stal klášter Shaolin vyhledávaným místem. Stal se dějištěm mnoha filmů a v současné době jde o místo, kde lze sledovat úspěšné fungování spojení moderní techniky a starých tradic. Díky počítačové technice umí mniši propagovat své umění na internetu, využívají moderní marketingové metody a vysílají do světa své týmy, které prezentují jejich umění. I přesto mají v klášteru své místo tradiční medicína, meditace, skromný životní styl, aj. Shaolinští mniši také zakládají a vedou nejen v Číně, ale po celém světě mnoho škol vyučujících jejich tradiční bojové umění. Specialitou je výcvik filmových kaskadérů.

S rozšiřováním tradičního shaolinského bojového umění vzniklo mnoho stylů, mnohdy se vyučovaly a vyučují v rodinných školách, které na jeho základě vyvinuly vlastní systém a styl. Obdobně vzniklo i bojové umění Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu, které bylo poprvé představeno v Německu v roce 1974 a jeho zakladatelem byl (je) mongolský princ prof. GANJUURYN DSCHERO KHAN (foto dole). Z Německa se následně přes Polsko, kde je jedna z nejsilnějších základen stylu, dostal na konci 80. let 20. století také do tehdejšího Československa, kde ho představil zakladatelův žák KLAUS POESTGES. 

Sifu Tze

V Československu, a následně České republice, pak vznikly a oddíly v Bohumíně, Krnově, Karviné, Skalici (Frýdek-Místek) a Bašce. Oddíly měl pod patronací PAVEL TROŠÁK, který se z Bohumína následně přemístil do Orlové - Dolní Lutyně (okr. Karviná). Mistři těchto oddílů jsou dodnes členové mezinárodního Toan-kolegia, které vzniklo pod vedením "Polské Unie Kung Fu" a následně okolo Pavla Trošáka. 

V roce 2009 se oddíly Dragon Claw Baška a Fire Dragon Skalice pod vedením Reného Kanioka a Tomáše Zapletala odtrhly od Polské Unie a vytvořili vlastní právní subjekt nazvaný FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU, jenž i nadále čile spolupracuje s oddíly v České republice, které zůstaly pod hlavičkou Polské Unie Kung Fu, včetně Pavla Trošáka. Součástí této federace je také Škola DRAGON SPIRIT.