STYL

CHAN SHAOLIN SI KUNG-FU DJU SU A SEBEOBRANA Z HISTORIE KUNG-FU ZAKLADATEL STYLU PÁSY A JEJICH VÝZNAM

 TECHNICKÉ STUPNĚ VE STYLU CSSI & DJU SU

Technické stupně je třeba vnímat jako pomůcku a motivaci při našem studiu a nikoliv jako cíl, kterého máme dosáhnout. Nestavme na odiv svůj technický stupeň, ale pokud máme tu potřebu, stavme na odiv své umění. Je samozřejmé, že před zkouškami trénujeme obzvláště intenzivně. Neměli bychom se však techniky učit jen na zkoušky a kvůli zkouškám, ale proto abychom je opravdu ovládali.

 Jigoro Kano (zakladatel Juda)

Samotný opasek (OBI) má více významů, bez ohledu na jeho barvu. Opasek svazuje tělo cvičence do kruhu, který je v Buddhismu považován za symbol ucelenosti, úplnosti a vesmíru. Správně uvázaný opasek svazuje "Hara", což je oblast břicha, ve které je soustředěna energie cvičence. Přesněji jej lze lokalizovat jako místo asi 5 cm pod pupkem, které je Hinduisty považováno za centrum osobnosti každého jedince. Uzel na opasku upozorňuje cvičence na jeho zdroj síly a životní energie. V celkovém pohledu je opasek ukazatelem, který popisuje technickou úroveň, šikovnost, charakter a moudrost cvičence.

Barevné odstupňování pásů mělo původně pouze tři barvy, a to bílou, hnědou a černou. S rozvojem bojových umění a představ se však rozvinula také barevná škála, používaná pro symboliku úrovně cvičence. Současné barevné rozčlenění a význam pásů byl převzat od buddhistických mnichů, kteří v některých sektách nosívali barevné opasky, jenž symbolizovaly jejich schopnosti v duchovní osvícenosti. Tehdejší význam se tedy lišil od současného, kdy měl daleko výraznější symboliku v duchovní, emoční a intelektuální rovině, než podle současného pojetí šikovnosti, obratnosti a technické vyspělosti. 


Žákovské technické stupně (Tjieny) 

6. Tjie - Bílý pás

Bílá barva označuje nevinnost a označuje takového cvičence, jehož duše a vědomí je netknuté, prázdné a nezná žádné aspekty učení bojových umění. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

5. Tjie - Žlutý pás

Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti, tedy je to barva cvičenců, pro které začne zářit slunce, kteří mají ve svojí duši pochopení a šikovnost, což je pro ně jako úsvit, probouzení do nového dne.

4. Tjie - Oranžový pás

Oranžová barva je taktéž barva slunce, ale při jeho západání. Oranžový pás tak označuje cvičence, který již dozřel záblesk slunce a u kterého se šikovnost a pochopení obrací k novému horizontu učení. 

3. Tjie - Zelený pás

Zelená je barva rostlin, trávy a lesa. Zelená barva patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo. Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové myšlenky a jeho znalost hledá nové a nové řešení.

2. Tjie - Modrý pás

Jde o barvu dálek, nebe a oceánu. Tento pás si zaslouží ten, jehož snažení a touha už sahají k horizontům poznání, jehož duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

1. Tjie - Hnědý pás

Hnědá je barva země. Je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, jehož technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.


Mistrovské technické stupně (Toany) 


1. - 5. Toan - Černý pás

Černá je barva všech barev, protože se vymyká fungování fyzikálních zákonů. Označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a dovedností úroveň, ke kterému je potřebné projít dlouhou cestu světem bojového umění. Černá barva není barvou vítězství, ale noci. Ukazuje nám, že den, který začínal žlutou barvou slunce, a končil černou barvou noci, je na konci a začíná den nový. Cesta bojového umění zde nekončí, ale teprve začíná.

Technický stupeň je u černých pásů rozlišen podle červené výšivky na opasku, která označuje každý další krok na začátku nastávající dlouhé cesty bojovým uměním.

6. - 7. Toan - Černo-červený pás
8. - 9. Toan - Červeno-bílý pás
10. Toan - Červený pás

Od černých pásů vede dlouhá cesta směrem k červenému pásu. Červená je symbolem velmistrů, kteří bojovému umění zasvětili celý svůj život a obětavě a oddaně budovali svůj um a styl. Nositelé červeného pásu dosáhli skoro dokonalosti, duševní vyrovnanosti a přiblížili se na dosah životního cíle. 

Na této dlouhé cestě za životním cílem se barva mistrovského pásu postupně mění v červenou. Na jejích mezistupních se mísí nejprve s černou barvou, tedy barvou konce jednoho dne, který předchází dnu novému, a následně s bílou barvou, symbolizující duševní čistotu a v kombinaci s červenou znamená připravenost před naplněním své cesty bojovým uměním.